Tavaszi Szél konferencia szekcióbeosztás VÁLTOZÁS!!!

Tavaszi Szél konferencia szekcióbeosztás VÁLTOZÁS!!!

PDF letöltés
Nyomtatás

Tavaszi Szél 2012

2012. május 17-20.

Győr, Széchenyi István Egyetem

 

Szekcióbeosztás

Filozófia-, Pszichológia-, Neveléstudomány

2012. május 18.

9:30-12:10

Szekcióvezető: Dr. Kucsera Tamás- Pécsi Tudományegyetem

Terem: Igazgatási épület 305.

9:30-9:50

Elek Nikolett

Riporteri visszaélések érveléstechnikai elemzése és befogadó-vizsgálata

9:50-10:10

Mihályi Krisztina

A kognitív stílusok figyelembe vétele az elektronikus tananyag és a mobil eszközökön futó alkalmazás-fejlesztésben

10:10-10:30

Nagy Márton

Az asszociatív emlékezet fejlődése 6-10 éves és korban

10:30-10:50

Radiová Ingrid

Egy progresszív kooperáció magyarázata

10:50-11:10

Tóth Anett

A visszhang szerepe a verbális irónia megértésében

11:10-11:30

Sági Andrea

Az Önmagunk Iránt Érzett Együttérzés Skála magyar változatának pszichometriai jellemzői

11:30-11:50

Kunt Zsuzsanna

Kérdésfelvetések a fogyatékosság és a kultúra kapcsolatáról

11:50-12:10

Turányi Csilla

Inszomniás tünetek korfüggő különbségei

 

Rendészet

2012. május 18.

14:00-18:00

Szekcióvezető: Dr. habil Láczay Magdolna – Debreceni Egyetem

Terem: B203

14:00-14:20

Amberg Erzsébet

Uzsorabűncselekmény

 

15:20-14:40

Bajtai Anna

Oktatási nyelv és magyar-szerb kétnyelvűség

 

14:40-15:00

Baracsi Katalin

Safer Internet Plus Program - Internetbiztonság Magyarországon

 

15:00-15:20

Budaházi Árpád

A műszeres őszinteségvizsgálati módszerek helye és szerepe a büntetőeljárásban

 

15:20-15:40

Elekes Edit

Forms and possibilities of organizational development at a specific body of state administration

 

15:40-16:00

Kávészünet

 

16:00-16:20

Pallagi Anikó

A társadalomra veszélyesség fogalmának jövője a magyar büntetőjogban

 

16:20-16:40

Simon Gabriella

Kommunikációs diszkrepanciák és azok gyökerei a nemek tükrében

 

16:40-17:00

Sivadó Máté

Rendészeti bűnmegelőzés

 

17:00-17:20

Szabó Andrea

Rendőrségi együttműködés jogi alapja és intézményei

 

17:20-17:40

Szilágyi Roland

A gazdasági szervezett bűnözés hatása Magyarországon

 

17:40-18:00

Várdai Viktória Jáde

Kivizsgálás vagy vizsgálat? Nyomozás és bizonyítási eljárás szakértői szemmel

 

 

Állam- és Jogtudomány

2012. május 18.

15:00-18:20

Szekcióvezető: Prof. Dr. Verebélyi Imre- Széchenyi István Egyetem

Prof.  Dr. Lenkovics Barnabás – Széchenyi István Egyetem

Terem: B201

15:00-15:20

Kaprinay Eszter

Szellemi alkotások (?) az új Ptk. tervezetben

15:20-15:40

Kengyel Péter

A magyar nemzetközi kollíziós magánjog előtt álló kihívások a Róma-I. és Róma-II. rendeletet követően

15:40-16:00

Nagy Éva

The future perspectives of defective performance in Hungary and in Europe

16:00-16:20

Varga Imre

A polgári per költségei

16:20-16:40

Bakos Eszter

Regulation of on-demand media services from the children’s perspective

16:40-17:00

Kávészünet

17:00-17:20

Gradwohl Csilla

A fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének etikai és jogi kérdései. Az akadálymentesítésről.

17:20-17:40

Volford Anita

A közbeszerzési szabályrendszer hatékonyságának vizsgálata a z uniós és hazai jogalkotási reformok fényében

17:40-18:00

Zámbó Balázs

Harc a biztosokért

18:00-18:20

Princz Adrienn

A Horty korszak sportpolitikája

 

Műszaki-, Informatikai-,  Építészet Tudományi

2012. május 18. 15:00-17:20

2012. május 19. 9:30-17:00

Szekcióvezető: Prof. Dr. Kóczy T. László- Széchenyi István Egyetem

Prof. Dr. Winkler Gábor - Széchenyi István Egyetem

május 18.

Terem: B202

május 19.

Terem: B20215:00-15:20

 

Árvai László

Design of the on-board flight control electronics of an unmanned aerial vehicle

15:20-15:40

 

Krébesz Tamás

Impulzus kompresszió alkalmazása az UWB IR rendszerekben a lefedettség növelésére

15:40-16:00

 

Török Szilárd

2011 kibertámadásai magyarországi tapasztalatok fényében

16:00-16:20

 

Wettstein Domonkos

A Balaton régió urbanizációjának építészeti vonatkozásai (1945-89)

16:20-16:40

 

Szilvágyi Zsolt

Dinamikus talajparaméterek interpretációja

16:40-17:00

 

Bak Edina

Kombinált cölöp-lemez - alapozás modellezése

17:00-17:20

 

Szép János

Cölöpalapozások keresztirányú merevsége

 

9:30-9:50

Drexler Dániel

Redundáns robotok inverz geometriai problémájának megoldása modern differenciálgeometriai módszerekkel

 

9:50-10:10

Gál Gergely

Városközpontok áruellátási tervezhetőségének fejlesztése izochron térképek alapján

 

10:10-10:30

Gombos Katalin

Brightness perception of coloured disks of different diameter on coloured backgrounds

 

10:30-10:50

Kóródy Anna

Absztrakció és műemlékvédelem – kortárs spanyol építészet történeti alapokon

 

10:50-11:10

Kun Éva

Evaluation methods for biogradation of polymers

 

11:10-11:30

Kávészünet

 

11:30-11:50

Magyar Veronika

Környezet és természetvédelmi elvek a szerzetesek munkásságában és tájalakító tevékenységében

 

11:50-12:10

Németh Gábor

Inkrementális tesztgenerálás

 

12:10-12:30

Turi Tamás

Siló típusú mélygarázs tervezése

 

13:00-14:00

Ebéd

 

15:00-15:20

Varga Attila K.

Localization techniques used in self-organizing wireless sensor networks

 

15:20-15:40

Virosztek Tamás

Non-standardized ADC test methods

 

15:40:16:00

Vizi Gergely

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

 

16:00-16:20

Wolf Ákos

Cölöpalapozás az Eurocode-8 tükrében

 

16:20-16:40

Lukács Loránd

Adatfúzió és primer képfeldolgozás repülőgép modelljének identifikációjához

 

16:40-17:00

Fekete Ferenc

Forgószáras fúróberendezések mechanikai modellezése

 

Interdiszciplináris Felsőoktatás Kutatás

2012. május 19.

9:30-11:50

Szekcióvezető: Dr. Kocsis Miklós- Pécsi Tudományegyetem

Terem: B203

9:30-9:50

Farkas László

Elégedettség az oktatási piacon: hallgatói-, fogyasztói-, vevő-, vagy ügyfél-elégedettség?

9:50-10:10

Fülöp Péter

Az NFtv. adta kihívások a felsőoktatás számára

10:10-10:30

Kiss Ágnes

Hallgatói  attitűdvizsgálat MA egyetemi hallgatók – övék a jövő gazella vállalkozásai

10:30-10:50

Németh Krisztina

Student enterpreneuers and the theory of planned behavior

10:50-11:10

Vona Máté

Az európai felsőoktatás konverziója

11:10-11:50

Bauer Lilla

Az oktatás ágazati irányításának szervezeti változásai 1998 és 2010 között, közpolitikai kihívások tükrében

 

Közgazdaság Gazdálkodás- és Szervezéstudományok

2012. május 19.

9:30-19:00

Szekcióvezető: Dr. Somogyi Ferenc - Széchenyi István Egyetem

Dr. Papp Ilona - Széchenyi István Egyetem

Terem:B201

9:30-9:50

Somogyi Ildikó

Az ellátási hálózat megközelítés értékteremtő jellege az elektronikus kiskereskedelemben

9:50-10:10

Monostori Zoltán

Is there a liquidity problem on the Hungarian sovereign bond markets?

10:10-10:30

Gyömörei Tamás

Magyarországi „sportvárosok” sportfinanszírozási rendszereinek összehasonlító elemzése

10:30-10:50

Milassin Anda

Skandináv kulturstandard kutatás magyar szemmel

10:50-11:10

Hering Krisztina

Informatikai fejlődés hatása a turizmusra

11:10-11:30

Magyar Mária

The Role of Network Marketing in For- and Nonprofit Sectors

11:30-11:50

Hajdu Tamás

Szubjektív jóllét, jövedelmi egyenlőtlenség és redisztribúció

11:50-12:10

Csató László

A pairwise comparison approach to ranking in chess team championships

12:10-12:30

Varga Erzsébet

A jövedelem és fogyasztás alapú sávosan progresszív adóztatás összevetése

15:00-15:20

Németh Petra

A kisgyermekes anyák munkavállalására ható családpolitikai eszköztár vizsgálata

15:20-15:40

Neszveda Gábor

Longshot bias in prediction market

15:40-16:00

Petrovics Mária

A kínai urbanizáció és a Hukou rendszer

16:00-16:20

Selei Adrienn

A veszteségaverzió szerepe a piacelméleti modellekben

16:20-16:40

Bednay Dezső

Stabil házasságok előrelátó emberek között

16:40-17:00

Tógyer Tamás Nándor

A supplier policy analysis of food retail chains regarding vegetable-fruit products in Hungary

17:00-17:20

Németh András Olivér

Makrogazdaság-politika és gazdasági növekedés – elmélet és empíria

17:20-17:40

Vékás Péter

Optimizing existing railway timetables by means of stochastic programming

17:40-18:00

Zsombori Zsolt

A Survey of the Current Subsidized Credit Facilities for SMES

18:00-18:20

Nagy András

Luba auctions

18:20-18:40

Horváth Péter

Good loan according to hyperbolic discounting

18:40-19:00

Kocsi Mihály

Ultimátum játék számítógép vagy ember ellen

 

Elméleti Orvostudomány és Egészségtudomány

2012. május 19.

9:30-10:50

Szekcióvezető: dr. Stauder Adrienn – Semmelweis Orvostudományi Egyetem

Terem:B204

9:30-9:50

Cserepes Réka Eszter

A reprodukciós zavar okozta stressz  a párkapcsolatokban

9:50-10:10

Fodor Kinga Edit

Poszttraumás stressz tünetek és azok korrelátumai pszichoterápiás ambuláns ellátásra jelentkezők heterogén mintáján – egy exploratív vizsgálat

10:10-10:30

Gunszt Dóra

A hasdúclánc kaudális regenerációja Eisenia fetidaban

10:30-10:50

Sándor Renáta

Környezettudatos magatartás formálása, avagy fenntarthatóságra nevelés a XXI. században

 

Történelemtudomány és Politikatudomány

2012. május 19.

9:30-16:00

Szekcióvezető: Dr. Forisek Péter – Debreceni Egyetem

Terem: B205

9:30-9:50

Molnár Annamária

The impact of the ’Land Reform’ and the Kassa Program’ on Mecseknádasd town – with special respect to the women of the German minority

9:50-10:10

Bödők Gergely

Az arisztokrata, a pap és a mágnás - A vörösterror túszai

10:10-10:30

Darabos Borbála

Sarokpontok a nemzetközi migráció elméletében

10:30-10:50

Dévai Dóra

U. S. perspectives on internet governance

10:50-11:10

Fürj Orsolya

Reality or illusion? Chances and results of the pro- Hungarian lobby in London (1920-1941)

11:10-11:30

Kávészünet

11:30-11:50

Keresztes Anita

A hazai közigazgatási képzés és továbbképzés új irányai

11:50-12:10

Szabó-Zsoldos Gábor

The roots and origins of the Fourt Earl of Carnarvon’s South African Federal scheme

12:10-12:30

Székely Tünde

Civil society in Central and Eastern Europe

13:00-14:00

Ebéd

15:00-15:20

Bezzegh Alpár

A délvidéki németség történetének néhány fő jellemzője Jugoszláviában 1920-1941 között

15:20-15:40

Székely Kinga

Kihívások a munkaerőpiacon – foglalkozás és foglalkoztatás

15:40-16:00

Szávay László

Az utópia fogalmáról

 

Agrár-, és Környezettudomány

2012. május 19.

9:30-17:40

Szekcióvezető: Dr. Lakatos Gyula – Debreceni Egyetem

Terem: B206

9:30-9:50

Gudaj Richárd

Associations between prevalence of lameness, number of blocks used by trimmers and management risk factors

9:50-10:10

Dudás Péter

Mulcsozott és mulcsozatlan burgonyatáblák futóbogár-együtteseinek az összehasonlítása

10:10-10:30

Hafiz Borkhannuddin

Studies of the actinosporean stages of fish-parasitic myxozoans in annelid alternative hosts in Lake Balaton and Kis Balatin reservoir in 2011

10:30-10:50

Pintérné Nagy Edit

A mesterséges fényforrások hatása az állatokra

10:50-11:10

Sóti Péter

Porlasztva szárítás és elektrosztatikus szálképzés alkalmazása biodegradálható gyógyszerhordozó rendszerek előállításában

11:10-11:30

Kávészünet

11:30-11:50

Szabó Katalin

A külszíni bányászat felhagyásának környezeti hatásai

11:50-12:10

Szalay Dóra –

Papp Viktória

Lágy- és fásszárú biomassza energetikai hasznosításának lehetőségei Magyarországon

12:10-12:30

Szolnoki Beáta

Epoxigyanták égésgátlásának módszerei – additív és reaktív foszfortartalmú égésgátlók hatásának összehasonlítása szénszál erősítésű kompozitokban

13:00-14:00

Ebéd

15:00-15:20

Tikász Gabriella

Az őszi búza (Triticum aestivum L.) levél rózsa (Puccinia tritici) rezisztenciája növelésének lehetősége géntranszformációval

15:20-15:40

Tóth Nikolett

Immerziós elven működő diffúzió mérőrendszer fejlesztése rezervoár kőzetek vizsgálatára

15:40-16:00

Vigh Tamás

Gyógyszerhatóanyagok kolloid szilárd diszperzióinak ömledékextrúziós előállítása a szervezetbeli hasznosulás elősegítésére

16:00-16:20

Wagner L.

Biohatóanyagok szilárd formulálása elektrosztatikus szálképzéssel

16:20-16:40

Kávészünet

16:40-17:00

Szabó Anita

Növekvő komposztdózisok hatása a tápközeg Mg- és a jelzőnövény (Lolium perenne L.) Mg-, Zn- és Mn- tartalmának változására tenyészedény kísérletben

17:00-17:20

Nagy Gergő

Vizes élőhelyekhez kötődő madárfajok vizsgálata a Sinkár - tavon két év felmérése alapján

17:20-17:40

Rácz Kinga

A szőlő terméskorlátozásának hatásvizsgálata a borok minőségére

 

Irodalom-, és Nyelvtudomány

2012. május 19.

9:30-17:40

Szekcióvezető: Dr. Lapis József – Debreceni Egyetem

Terem: C201

9:30-9:50

Bátyi Szilvia

Az „egynyelvű” és kétnyelvű mentális lexikon

9:50-10:10

Crnkovity Gábor

Az identitás és a nemzeti sztereotípiák lecsapódása Herceg János novelláiban

10:10-10:30

Fazekas Andrea

Narratív útvesztő és a nőiesség keresése Berniczky Éva Méhe nélkül a bába című regényében

10:30-10:50

Kóczán-Vörös Viola

A Victorian lady traveller. Isabella Bird in South East Asia

10:50-11:10

Lukács Miklós

Parini, Alfieri és az 1700-as évek olasz szatírái

11:10-11:30

Kávészünet

11:30-11:50

Máté Zsuzsanna

Th morphology of the courtly romance – the validation of the proppian model through the analysis of Yvain oi Le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes

11:50-12:10

Mohay zsuzsanna

16. századi úriszéki perek múlt időinek funkciós elemzése történeti szociolingvisztikai megközelítésben

12:10-12:30

Országh Judit

A mai nyelvtudomány előfeltevéseinek megtévesztő voltáról

13:00-14:00

Ebéd

15:00-15:20

Pap Kinga

A nyelvi agresszió szöveglétesítő és leépítő szerepe forma és funkció szerint Kristóf Ágota: A Nagy Füzet című regényében

15:20-15:40

Patona Mária

Clefting of the predicative adjective phrase in Polish

15:40-16:00

Pfuscher Emese

Film contra irodalom avagy A tizedik múzsa c. könyv védelmében

16:00-16:20

Szokonya István

Single mothers with only daughters in Flannery O’Connor’s short stories

16:20-16:40

Kávészünet

16:40-17:00

Viola Éva

Metadiskurzus az orvosi szakfordításban

17:00-17:20

Virág Ágnes

Non-verbális multimodális metaforák: „Képek” a Balkonból

17:20-17:40

Kunt Anna

Látók

 

A rendezők a programváltoztatás jogát fenntratják!

Bejelentkezés / Login
Regisztráció / Registration - Elfelejtett jelszó / Lost Password

Hírlevél feliratkozás
E-mail cím

Doktorandusz jogsegély-szolgálat
Hallgató Ügyvédje
Oktatási Jogok Biztosa
Partnerünk az e-tudomány