- Meghívó a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. Nemzetközi Teológuskonferenciájára és PROGRAM

Meghívó a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. Nemzetközi Teológuskonferenciájára és PROGRAM

Rendszertulajdonos
|
2012. október 15., hétfő 15:11

 

MEGHÍVÓ

- A HIT A LEGNAGYOBB TUDÁS -

 

 

A DOktoranduszok Országos Szövetségének Teológiai Tudományos Osztálya (DOSz TTO) sok szeretettel meghívja Önt a

Fiatal Kutatók és Doktoranduszok  III. Nemzetközi Teológuskonferenciájára

 

 

Az idén 3. alkalommal megtartott rendezvény 2012. november 2-4 között várja vendégeit Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán (KRE HTK). A tudományos tanácskozás hét párhuzamos szekcióban egyetemi oktatók irányítása mellett zajlik. Az ünnepélyes megnyitó az egyetemek, doktori iskolák és felekezetek képviselőinek részvételével 2012. november 3-án 9.00-kor lesz a KRE HTK Dísztermében. Közreműködik a HEKK Kamarakórus, vezényel: Dr. Tóth Árpád.

 

Fővédnök:

Dr. Ritoók Zsigmond

Bólyai és Széchenyi-díjas ókortudos

az MTA rendes tagja

 

 

 

További információa a dosztto2012@gmail.com elektronikus postacímen kérhető.

 

 

Bízva a személyes találkozásban, a DOSz TTO elnöksége nevében tisztelettel üdvözli:

Szávay László

elnök

 

PROGRAM

ÁLTALÁNOS PROGRAM


2012. november 2. péntek
15:00 – 17:00 Regisztráció
17:00 – 19:00 Előadások
19:30 Vacsora


2012. november 3. szombat
7:45 – 8:45 Regisztráció
9:00 – 9:45 Ünnepélyes megnyitó a különböző felekezetek, egyetemek, a DOSZ, a doktori iskolák képviselőivel és vendégeivel.
10:30 – 12:30 Előadások
12:45 – 14:00 Ebéd
14:00 – 16:00 Előadások
16:00 – 16:30 Szünet
16:30 – 19:00 Előadások
19:30 – 21:30 Vacsora
21: 30 Szakmai borkóstoló, utána kötetlen beszélgetés


2012. november 4. vasárnap
10:00 Záró istentisztelet a Szilágyi Dezső téri református templomban


SZEKCIÓVEZETŐK
AUGUSTINUS SZEKCIÓ: Dr. Ferencz Árpád Debreceni Református Hittudományi Egyetem
BALLAGI MÓR-BOLYKI JÁNOS SZEKCIÓ: Dr. Cserháti Márta Evangélikus Hittudományi Egyetem Dr. Pap Ferenc Károli Gáspár Református Egyetem
SZTEHLO GÁBOR SZEKCIÓ: Dr. Ittzés Gábor Semmelweis Egyetem
IPOLYI ARNOLD SZEKCIÓ: Dr. Kiss Réka MTA Bölcsészettudományi Kutatócsoport
SZENCZI MOLNÁR ALBERT: Dr. Szakács Béla Zsolt Pázmány Péter Katolikus Egyetem ifj. Gyergyádesz László Debreceni Egyetem
COMENIUS SZEKCIÓ: Dr. Őze Sándor Pázmány Péter Katolikus Egyetem

AUGUSTINUS SZEKCIÓ

2012. november 3. szombat
10:30 – Szávay László: Kinek kell útlevél Cokaygne országába?
11:00 – Soós Eszter Petronella: Keresztény ország-e Franciaország?
11:30 – Ötvös Csaba: Éva himnusza? Szöveghagyomány és teológiatörténet a Cím nélküli irat és a Mennydörgés c. iratokban
12:00 – Dr. Gyurkovics Miklós: Az Isteni Logosz nemzésének és fiúságának krisztológiai vetületei Alexandriai Kelemen teológiájában
EBÉD
14:00 – Lindner Gyula: Plutarchos és a babona – Eusebeia vs. deisidaimonia
14:30 – Juhász Ábel: Vallásos politika retorika (Politikai retorika az Erdélyi Református Egyházkerületben a rendszerváltás után)
15:00 – Siklósi István: Datálási nehézségek Boëthius Eutükhész ellen írt értekezése kapcsán
SZÜNET
16:30 – Moldván Edit: A törvény Kálvinnál
17:00 – Szakács Sándor: Sákramentum és kegyelem – Néhány mérföldkő az ókeresztény irodalomban
17:30 – Árvavölgyi Béla: Analogie. Ein kurzes Resümee der Barth-Przywara Debatte mit besonderer Rücksicht auf die Ekklesiologie

18:00 – Bogár T. Ádám: Victims of Series of Accidents – A ‘Method of Abstraction’-Based Reading of Vonnegut’s The Sirens of Titan 18:30 – B. Ködmön Ágota: Világvallások emberképe – személyi méltóság és embrionális őssejt kutatás

 

BALLAGI MÓR – BOLYKI JÁNOS SZEKCIÓ

2012. november 2. péntek
17:00 – Csernák-Szuhánszky Debóra: A Biblia eredeti nyelvei a magyar nyelvtörténeti kutatások szemszögéből – nehézségek és megoldások
17:30 – Nagy Julianna: Az Isten (kép) megjelenése a lírában

2012. november 3. szombat
10:30 – ifj. Iványi Gábor: A Törvény relativizálása John Wesleynél
11:00 – Nagy Zsófia: A német és a svájci reformátorok millennium értelmezése
11:30 – Susánszki Judit: A bűnbeesés értelmezési lehetőségei a rabbinikus írásmagyarázat és a narratív kritika eszközeivel
12:00 – Németh Áron: Izráel és a népek Kórah fiainak Sion-énekeiben
EBÉD
14:00 – Gér András László: Az Ég Istene
14:30 – Kovács Enikő Hajnalka: A 18. zsoltár magyarázata
15:00 – Kató Szabolcs: Dán 12: Feltámadás – forradalmi gondolat vagy „csak” üdvígéret?
15:30 – Faragó Dávid: Perzsia és a Tóra
16:00 – Szigethy Rebeka Sára: Blake Nabuchadnezzar-a

 

SZENCZI MOLNÁR ALBERT SZEKCIÓ


2012. november 2. péntek
17:00 – Csatádi Gábor: Kép, mint újra felismerés és elmélyülés – Hans Holbein Halott Krisztusa
17:30 – Pafkó Tamás: „Panegyricum vagy tanítás?” – az ézsaiási prófétaszerep Zrínyi Miklós két művében
18:00 – Frey György Péter: Gewölbebau im Barock – die in der Klimo Bibliothek vorliegende architektonische Fachliteratur und deren praktische Anwendung im Kirchenbau
18:30 – Kóródy Anna Nóra: Legacy and Revival – Reinterpretation of Tradition in Contemporary Spanish Churches


2012. november 3. szombat
10:30 – Ősz Sándor Előd: Kálvin János írásmagyarázati munkáinak 16. századi erdélyi olvasóiról
11:00 – Ilkó Krisztina: Habemus episcopum! Beccafumi Madonna szentekkel (1537) oltárképének ikonográfiájához
11:30 – Kaszás Veronika: Szakrális szertartások és színház
12:00 – Deákné Kecskés Mónika: Roskovszky a pesti ferencesek cantus magistere
EBÉD
14:00 – Stummer János: Amszterdamtól Nagyenyedig – Tótfalusi Kis Miklós kolozsvári hányattatásai 1689 és 1698 között
14:30 – Nemes László: Miért épp Sárospatak? Adalékok a XVII. századi nyomdászat történetéhez
15:00 – Molnár Sándor: „Fel barátim drága Jézus” kezdetű ének története Magyarországon
SZÜNET
16:00 – Magyar Balázs Dávid: „A Calvin-botrány” – Antoine Calvin és Anne Le Fert válása: a genfi reformátor közbelép
16:30 – Czakó Dóra: A prima és seconda prattica párbeszéde Monteverdi Vesprojának Magnificat tételében
17:00 – D. Oszkó Ágnes: „Áhítattal lépünk szent hajlékodba”. Baumhorn Lipót zsinagógáinak térszerkesztése és dekorációs programja a liturgia tükrében

 

SZTEHLO GABOR SZEKCIÓ

2012. november 3. szombat
10:30 – Dr. Rákos Lóránt: A bűneset mint az első bűncselekmény
11:00 – Rád András László: Lelkipásztor kereszttűzben
11:30 – Szetey Szabolcs: Adalékok a homiletika oktatás korai történetéhez
12:00 – Rádi Ingrid: Bergson és Marion az isten-alkotásról
EBÉD
14:00 – Vanderstein Noémi Viktória: The Aspects of Language-Use in Chaim Potok's Novel, in The Chosen
14:30 – Nádor Koppány Zsombor: Reményt adni Európának- hit és társadalom viszonya a XXI. század elején
15:00 – Szerdi András: A reformátorok imádságról szóló tanítása és mai jelentősége – A Miatyánk doxologikus karaktere
15:30 – Sallai Jakab: Az esküvői prédikációk családképe
SZÜNET
16:30 – dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna: Temetési énekeink homiletikuma
17:00 – Koppándi Botond: Gyülekezetépítés a Székelykő alatt
17:30 – Nagy Enikő: Bevezetés az egyházi szaknyelv vizsgálatába 18:00 – Vitus-Bulbuk István: Szenvedés és segítség - Reflexiók a Jób könyvében található párbeszédekre
18:30 – Haris Szilárd: A fogyatékosság a Szentírás fényében
19:00 – Tódor Csaba: Másság-azonosulás dinamikája a temetésen


IPOLYI ARNOLD SZEKCIÓ


2012. november 2. péntek
17:00 – Endrédi Csaba: A Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye a nemzetiségi ellentétek célkeresztjében - A nagybirtokos szerzetes
17:30 – Gyönki Viktória: The first steps of Christian faith in Iceland
18:00 – Székely Gábor: Egy kecskeméti peregrinus viszontagságai az osztrák örökösödési háború idején. Szatmári Pál odera-frankfurti tanulmányútja 1742-1743-ban
18:30 – Csűrös András: Úrvacsora és szesztilalom 1919-ben


2012. november 3. szombat
10:30 – Retkes Attila: Az Unitárius Misszióház és az angolszász-magyar szabadelvű protestáns kapcsolatok (1923-1948)
11:00 – Tóth Károly István: Az 1938 és 1941 közötti határrevíziók és a magyarországi evangélikus egyház
11:30 – Dr. Szabó Béla: Gennadios Scholarios, az „utolsó utáni” konstantinápolyi pátriárka
12:00 – Sándor Krisztina: A magyar egyházi és világi sajtó kapcsolata Erdélyben, a 20. században
EBÉD
14:00 – Danóczy Szilveszter: A határok kitűzésének alapelvei az I. világháború után
14:30 – Malagyi József: Az I. Csehszlovák Köztársaság és az Apostoli Szentszék (Vatikán) együttélésének alakulása az 1918 - 1938 közötti években
15:00 – Tömösközi Ferenc: A komáromi református anyakönyvek vizsgálata 1918-1938 között és eredményeinek felhasználása a szlovákiai református egyháztörténet-írásban
SZÜNET
16:30 – Paládi Viktória: A csehszlovák nemzetiségi politikai hatása a pravoszlávia terjedésére Kárpátalján (1920-1938)
17:00 – Pályi Zsófia Kata: Szemere Bertalan terve egy papi özvegy-árva-tárról (református lelkészcsaládok öngondoskodó szervezete)
17:30 – Végső István: „…te is keresel majd menedéket a gyűlölködő elől” (Náh 3,11) – az embermentő kikeresztelkedések problematikája egy kisvárosban (1938-1944)
18:00 – Szabó Zsófia: Jarena Lee és az amerikai evangéliumi egyházak társadalmi törekvései a 19. század első felében
18:30 – Szász Lajos: Az amerikai magyar reformátusok "csatlakozási küzdelmeinek" egy fejezete: az episzkopális társulás kísérlete az 1920-as években

 

COMENIUS SZEKCIÓ

2012. november 3. szombat
10:30 – Móczár Veronika: Kígyószimbolika a héber Bibliában és a görög mitológiában
11:00 – Csombor Rita: Az LI. zsoltár és Balassi Bálint-féle parafrázisa a biblikus literatúra megközelítéséből
11:30 – Cseh Balázs: Az iszlám vallás és jog érvényesülési lehetősége a német jog árnyékában - Jogbölcseleti megközelítésben
12:00 – Brunner Attila: A kiskunfélegyházi Kalmár-kápolna építésének néhány kérdése
EBÉD
14:00 – László Gábor: Baptista Trianon, baptista revízió – a reintegrációs törekvések előzményei, nehézségei és eredményei
14:30 – Kiss Gábor: Pápai küldöttbíráskodás az Árpád-, illetve Anjou-korban Magyarországon
15:00 – Batta István: Kálvin János és Eugene Peterson spiritualitása

 


SZEKCIÓFELELŐSÖK
BALLAGI MÓR-BOLYKI JÁNOS SZEKCIÓ
Gér András László (ger.andras.laszlo@gmail.com)
0630/665-9810
AUGUSTINUS SZEKCIÓ
Szász Lajos (ludwig.szasz@gmail.com)
0670/382-8351
IPOLYI ARNOLD SZEKCIÓ
Csűrös András (csurosandras@gmail.com)
0630/341-6655
SZTEHLO GÁBOR SZEKCIÓ
Székely Gábor (szega8@gmail.com)
0630/486-4113
SZENCZI MOLNÁR ALBERT SZEKCIÓ
Bársony Márton (marton.barsony@gmail.com)
0630/660-2715
COMENIUS SZEKCIÓ
Hartyándi Mátyás (hartyandim@gmail.com)
0620/804-8048

Bejelentkezés / Login
Regisztráció / Registration - Elfelejtett jelszó / Lost Password

Hírlevél feliratkozás
E-mail cím

Doktorandusz jogsegély-szolgálat
Hallgató Ügyvédje
Oktatási Jogok Biztosa
Partnerünk az e-tudomány