Doktoranduszok Országos Szövetsége
Friss hírek
2013. június 25-én, 17 órai kezdettel tartotta alakuló ülését a Doktoranduszok Országos Szövetsége Biológiai és Kémiai Tudományok Osztálya az Eötvös Loránd Tudományegyetem Lágymányosi Campusán.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának dékáni tárgyalójában tartotta alakuló ülését 2013. június 21-én a DOSz Közigazgatás-tudományi Osztálya, ezzel is erősítve az egyetem, az osztály és a kar együttműködését.
A hadtudomány és katonai műszaki tudományok neves képviselői, a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) elnökségének tagjai, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának (DÖK) képviselői jelenlétében ünnepélyesen megalakult a DOSz Hadtudományi Osztálya június 11-én az NKE Zrínyi termében.
A DOSz Hittudományi Osztálya a 2010-ben alapított Teológiai Tudományos Osztály munkáját kívánja folytatni, az eddig elért eredmények megőrzésére és gyarapítására. Az ülés szervezésekor külön figyelmet próbáltunk szentelni annak, hogy tudományos osztályunk egyfajta találkozópontként is funkcionáljon. Így igyekeztünk a korábbi évek hagyományait követve valamennyi felekezet felé nyitottak maradni; bevonni magyarországi és határon túli doktorandusz hallgatókat is; továbbá valamennyi olyan doktori iskolát megszólítani, ahol hit- és/vagy vallástudományi képzés, vagy olyan doktori kutatási projekt zajlik,mely érinti a hit- illetve vallástudományok területét.
Május 24-én az ELTE BTK campusán megtartotta alakuló ülését a DOSz Irodalomtudományi Osztálya, ambiciózus tudományszervezési feladatokat tűzve maga elé.
Örömmel értesítünk Titeket, hogy 2013. június 11-én megalakul a Doktoranduszok Országos Szövetségének (DOSZ) Hadtudományi Osztálya.
Május 10-én, Budapesten, a tudományos osztályok között elsőként alakult meg a Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály 4 egyetem 4 doktori iskolájának hallgatóiból az ELTE BTK Múzeum körúti campusán.
Több hetes előkészítő munka után 2013. május 25-én délelőtt megtartotta alakuló ülését a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztálya.
Örömmel tájékoztatjuk a DOSz tagságát és minden érdeklődőt, hogy 2013. május 25-én megalakult az Agrártudományi Osztály. Az Osztály megalakításában részt vett (Balla Zoltán, DE-AGTC), Fitos Gábor (PE-GK), Gór Arnold (PE-GK), Lénárt József (BCE-ÉTK), Molnár Dénes (NYME-EMK) és Vozik Dávid (PE-MK), így 4 egyetem 5 kara képviseltette magát az Osztály indulásakor.
A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara valamint a biztonsági és a védelmi szektor megrendezi első tudományos konferenciáját "Biztonság és Védelem Kultúrája - 2013" címmel.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázatot hirdet doktorandusz hallgatók az Európai Kriminológiai Társaság éves konferenciáján való részvétele díjának megtérítésére.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - TAVASZI FORDULÓ fiatal magyar kutatók külföldi tudományos rendezvényen való aktív részvételének támogatására.
A PTE Doktorandusz Önkormányzat (PTE DOK) örömmel értesíti a doktorandusz hallgatókat, hogy az idei évben is megrendezésre kerül az Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia (IDK 2013).
Az Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj Konvergencia Régióban érvényes pályázatai most szakértői értékelés alatt vannak. Ezt követően kerülnek döntésre a Kuratórium elé (várhatóan március második felében). A pályázók a benyújtott pályázatukkal kapcsolatos döntésről e-mailben, illetve a NKP rendszeren keresztül is fognak értesítést kapni. A pályázattal kapcsolatos konkrét kérdéseket a doktorandusz@kih.gov.hu címen lehet feltenni.
The Ministry of Education (MOE) of P. R. China offers Chinese government special scholarship program for international students to pursue postgraduate study at Chinese higher education institutions. The scholarship is offered for up to 2-3 academic years for master's degree students and for 3-4 academic years for doctoral degree students. The scholarship covers registration fee, tuition fee, fee for laboratory experiment, fee for internship, fee for basic learning materials and accommodation fee for dormitory on campus etc. The scholarship also provides living allowance of up to CNY 1,700 Yuan for master's degree students and CNY 2,000 Yuan for doctoral degree students.
The University Network of the European Capitals of Culture (UNeECC) will hold its 7th annual conference in Marseille, France, European Capital of Culture 2013. The conference will be hosted by the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) and by Aix-Marseille Université (AMU), in collaboration with Labex Med & Marseille-Provence 2013.
A program egyik célkitűzése a fiatal kutatók munkájának segítése, tudományos karrierjük támogatása, a szervező biztosság figyelembe véve az aktuális magyar pénzügyi nehézségeket melyek a fiatal kiutatókat, PhD hallgatókat is érintik, az alábbi döntést hozta: Amennyiben a jelentkező jelzi, hogy a regisztrációs díj összege számára túl magas, de kisebb összeg esetén részt venne a konferencián, ezekben az esetekben a részvételi díj összege csökkenthető. Ezen igény meglétét e-mailben kell jelezni Szilágyi Nikolettnek (nikolett.szilagyi@organicawater.com).
A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2012. december 19-én köztestületté alakult. A megújuló szervezet egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az MTA struktúrájának mintájára felállítandó tudományos osztályok a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára tudományos fórummá váljanak. A tudományos osztályok kiépítendő rendszere a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben örömmel tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben. Erre vonatkozóan követjük azt az elvünket, amely szerint az ország tudományos életét a jövőben meghatározó nemzedék szakmai és emberi kapcsolatainak építését a lehető legkorábban meg kell kezdeni, és minden formában támogatni kell.
Megbeszélést tartott a Doktoranduszok Országos Szövetségének (DOSz) elnöksége és Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A DOSz 2012 decemberében alakult újjá, miután tavaly ősszel létrejöttek a doktori iskolával rendelkező felsőoktatási intézményekben a doktorandusz önkormányzatok.
A 2013. január 1-jétől életbe lépő kutatói járulékkedvezmény lényege, hogy a munkáltató adókedvezményt vehet igénybe a vállalkozási kutatóhelyen a minimum Ph.D. fokozattal rendelkező kutatók foglalkoztatása után, legfeljebb 500 ezer forintos munkabérig. Az adókedvezmény mértéke a szociális hozzájárulási adó teljes összege, ami azt jelenti, hogy a 27%-os kulcs helyett immár járulékmentesen, 0%-os kulccsal számolhatnak a vállalkozások, továbbá az 1,5%-os szakképzési hozzájárulást sem kell megfizetni. Ennek költségvetési egyenleget érintő hatását - a célcsoport magját képező, a vállalkozásoknál tevékenykedő közel 1300 Ph.D. kutató után - mintegy 2 milliárd forintra becsülhetjük.
A Balassi Intézet új ösztöndíj-lehetőségeket hirdetett meg hallgatók, felsőoktatási intézmények oktatói és adminisztratív személyzeti munkatársai részére, melyekre 2013. március 10-ig lehet pályázni. A Campus Hungary Program első pályázati szakasza 2012. novemberében sikerrel zárult, melynek köszönhetően közel 1200 hallgató folytathat résztanulmányokat a világ szinte minden kontinensén. A program együttműködő partnere a Tempus Közalapítvány.
A Balassi Intézet a ,,Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program" és a ,,Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program" című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. április 30. és 2014. augusztus 31. között megvalósítható HALLGATÓI MOBILITÁSRA.
A Balassi Intézet a ,,Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program" című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. április 30. és 2014. augusztus 31. között megvalósítható OKTATÓI MOBILITÁSRA
A Balassi Intézet a ,,Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program" című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. április 30. és 2014. augusztus 31. között megvalósítható ADMINISZTRATÍV SZEMÉLYZETI MOBILITÁSRA.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem irányításával veszi kezdetét a Fiatal Kutatók Szakértői Rendszerének tesztidőszaka. A program célja egy olyan kompetencia központ kialakítása, amely szakmai-tudományos támogatást nyújt a kormányzati szervek szakpolitikai tevékenysége számára.
A kormány az állami felsőoktatási intézményekben a doktori képzésben államilag támogatott résztvevők 2009-ben meghatározott, és az azóta változatlan összegű ösztöndíját 2013. január 1-jével havi 100 555 forintra növelte, az eddigi havi 93 000 forintról. Közlemény.
Megtartotta alakuló ülését az immár köztestületi formában működő érdekvédelmi szervezet, a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz). Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán megrendezett küldöttgyűlés megválasztotta a szervezet tisztségviselőit is.
A doktorandusz hallgatói jogviszonyra vonatkozó feltétel, valamint a beadási határidő is módosult az Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj pályázati útmutatójában. Az új határidő a konvergencia programban szintén meghirdetett Eötvös Loránd hallgatói ösztöndíjat is érinti.
A Tempus Közalapítvány felhívást tesz közzé pályakezdő kutatók számára az egész életen át tartó tanulás paradigmájához kapcsolódó tanulmányok, elemzések megjelentetésére.
A Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, a belügyi fejezet részeként 2012. november 22-én, 10 órától rendezi meg a Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak IV. Országos Fórumát Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán.
A XIII. RODOSZ Konferenciára 2012. november 9-11. között kerül sor, Kolozsváron. Újdonságképpen idén a Konferencia két tematikus szekcióval bővül, amelyek a következők: 1. Az ENSZ által 2012-re meghirdetett "A megújuló energiák éve". 2. "Az aktív idősödés és a generációk közötti együttműködés éve az Európai Unióban". A két fenti tematikus szekcióba nem csak magyar, hanem angol nyelvű előadással is lehet jelentkezni. A jelentkezés online módon történik, május 15-tel kezdődően, jelen honlapon. A jelentkezéshez szükséges feltölteni a tervezett előadás kivonatát. Jelentkezési határidő 2012. október 15., 20:00 óra (GMT+2).
A Doktoranduszok Országos Szövetségének Teológiai Tudományos Osztálya (DOSZ TTO) a 2010-2011-es nagy sikerű rendezvények után harmadszor is nemzetközi konferenciát tart. A Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. Nemzetközi Teológuskonferenciája 2012. november 2-4. között várja résztvevőit Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán.
A Doktoranduszok Országos Szövetsége idén is megrendezi immár hagyománnyá vált nyári táborát 2012 augusztusában, Balatonkenesén. A tábor szakmai része a doktori képzéssel kapcsolatos aktuális kérdésekkel, pályázati lehetőségekkel foglalkozik, de emellett kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget is kíván biztosítani a jelentkezők számára. A táborra regisztrálni a honlap jobb alsó sarkában levő regisztráció ablakban lehet, ahol lehetőség van egyidejűleg a DOSZ-ba is belépni.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) együttműködési megállapodást kötött ( a DOSZ 170 doktori iskola hallgatóját fogja össze). Az együttműködés nemcsak az egyetem, de az egész közigazgatás számára hasznos, hiszen ennek köszönhetően a doktoranduszok a kutatási témájuknak megfelelő potenciális közszolgálati szakértőkké válhatnak.
On behalf of the organisers, the Bay Zoltán Foundation for Applied Research (BZAKA), the Association of Hungarian Ph.D. and DLA Students and the Postgraduates International Network we are very pleased to invite you to participate in the Summer School Budapest between 24-28 September 2012.
A Doktoranduszok Országos Szövetsége a hagyományokhoz híven az idei évben is jelen lesz az EFOTT-on, melyet az idén 2012. július 3-8. között rendeznek meg Velencén.
A Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete (RDOE) elnöke dr. Budaházi Árpád és a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) elnöke Bojárszky András a XV. Tavaszi Szél Konferencia alatt Győrben 2012. május 18-án megtartott DOSz Küldöttgyűlésen ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írtak alá, annak érdekében, hogy a két szervezet között fennálló eddigi kapcsolatot megerősítsék, szorosabbra fűzzék és új területeken valósítsák meg közös céljaikat.
A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2012. május 17-20 között rendezte meg immáron XV. alkalommal hagyományos Tavaszi Szél konferenciáját a győri Széchenyi István Egyetemen. A megnyitó ünnepségről az alábbi linken nézhetsz meg egy kis összefoglaló videót: http://www.youtube.com/watch?v=43aYjkQ6JDM
A Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program c. kiemelt projekt célja olyan ösztöndíjrendszer kiépítése, amely a kimagasló oktatási, kutatási, fejlesztési tevékenységek ösztönzésével hozzájárul a hazai felsőoktatás fejlesztéséhez. A most megjelenő ösztöndíj felhívásra a posztdoktorok pályázhatnak - bármely tudományterületről.
A Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program c. kiemelt projekt célja olyan ösztöndíjrendszer kiépítése, amely a kimagasló oktatási, kutatási, fejlesztési tevékenységek ösztönzésével hozzájárul a hazai felsőoktatás fejlesztéséhez. A most megjelenő ösztöndíj felhívásra a doktorjelöltek és a fiatal oktató-kutatók pályázhatnak- bármely tudományterületről.
A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, Műszaki Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Állam és jogtudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar kari DOSZ küldöttjeinek megválasztására 2012. május 23-án kerül sor. A küldöttválasztás helyszíne: Miskolci Egyetem Diák Iroda A/1 épület mfsz. 7.
A KONFERENCIA JELENTKEZÉSI HATÁRIDEJE MEGHOSSZABBÍTVA 2012. MÁRCIUS 13-IG! A Doktoranduszok Országos Szövetsége 15. alkalommal szervezi meg a Tavaszi Szél konferenciát 2012. május 17-20 között, melynek helyszíne Széchenyi István Egyetem, Győr. Bővebb információt a konferenciáról a Tavaszi Szél menüpont alatt találsz.
Az Európai Kulturális Fővárosok Egyetemi Szövetsége (University Network of the European Capitals of Culture - UNeECC) az idei évben az EMUNI Egyetemmel közösen szervezi meg VI. Közgyűlését és Éves Konferenciáját, 2012. október 18-19-én. A Konferencia idén Mariborban, Szlovéniában, 2012 egyik Európai Kulturális Fővárosában kerül megrendezésre, házigazdája a Maribori Egyetem lesz.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) stratégiai együttműködést alakított ki a Doktoranduszok Országos Szövetségével. A stratégiai megállapodás célja, hogy a fiatal kutatók doktori tanulmányaik alatt közreműködjenek a magyar közigazgatás és a közszolgálat tudásbázisának kialakításában, fejlesztésében, illetve létrejöjjön egy határok nélküli eszmecserét biztosító hálózat.
A Pénzügyi Szemle közpénzügyi szakfolyóirat pályázatot hirdet Ph.D. hallgatók részére A díjazott tanulmányokat megjelentetjük a Pénzügyi Szemle kétnyelvű szakfolyóiratban.
A Doktoranduszok és Nemzetközi Kutatók Szervezeteinek Szövetsége (PI-NET) ,,A doktoranduszok jövőjének alternatíváiról" címmel nemzetközi konferenciát szervez. 2011. november 16-18 között Budapesten a Corvinus Egyetemen, amelyre minden magyar doktoranduszt szeretettel hívunk és várunk.
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ), mint a magyarországi doktoranduszok érdekvédelmi szervezete a készülő felsőoktatási törvény szövegével kapcsolatban a következő nyilatkozatot adja ki:
A Fiatal Kutatók és Doktoranduszok II. Nemzetközi Teológuskonferenciáján öt ország - Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, az Egyesült Királyság - 17 egyetemének összesen 72, római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus, baptista, unitárius és izraelita PhD-hallgatója ismertette kutatási eredményeit magyar és angol nyelvű előadások keretében több mint százfős hallgatóság előtt 2011. október 14-16. között. A konferencia vallási és témabeli sokszínűségét a védnökök fémjelzik: Szászfalvi László államtitkár, református lelkész; dr. Kránitz Mihály egyetemi tanár; valamint dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök.
A Doktoranduszok Országos Szövetsége Elnöksége 2011. október 8- án délelőtt kötetlen bemutatkozó látogatást tett Pécsett, Prof. dr. Bódis József rektor úrnál, a Magyar Rektori Konferencia elnökénél. A beszélgetésen szó esett többek közt a magyar felsőoktatás helyzetéről a készülő Felsőoktatási törvény tükrében, különös tekintettel a doktoranduszokat érintő változásokról, a Doktoranduszok Országos Szövetsége lehetséges szervezetfejlődési irányairól, a fiatal kutatók európai és magyar helyzetéről.
Szeretnénk felhívni a figyelmet 2011 őszén elinduló ingyenes képzési programunkra, melyről az előadás helyszínén szívesen szolgálunk további információval: A Doktoranduszok Országos Szövetsége képzési programot indít, melynek célja a doktori programokban nem szereplő, de szerintünk fontos ismeretek és kompetenciák elsajátítása.
Szeretettel meghívunk a Doktoranduszok Országos Szövetsége doktoranduszok számára meghirdetett komplex szakmai képzésünk bevezető előadására, melynek címe A magyar doktori képzés helye a felsőoktatásban és a munkaerőpiacon. Előadó Dr. Fábri György, egyetemi docens, rektorhelyettes (ELTE)
Ez a megállapodás lehetővé teszi, hogy hasznosítsuk azt a tudást, amelyet a doktoranduszok ma magukban hordoznak és kemény munkával elsajátítottak - hangsúlyozta Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter kedden azon az ünnepélyes aláíráson, melyen a KIM stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Doktoranduszok Országos Szövetségével.
A Doktoranduszok Országos Szövetsége idén is megrendezi immár hagyománnyá vált nyári táborát 2011 augusztusában, a fél évezredes felsőoktatási múlttal rendelkező Sárospatakon. A tábor szakmai része a doktori képzéssel kapcsolatos aktuális kérdésekkel, pályázati lehetőségekkel foglalkozik, de emellett kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget is kíván biztosítani a jelentkezők számára. A táborra regisztrálni a honlap jobb alsó sarkában levő regisztráció ablakban lehet, ahol lehetőség van egyidejűleg a DOSZ-ba is belépni.
A Doktoranduszok Országos Szövetsége a hagyományokhoz híven az idei évben is jelen lesz az EFOTT-on, melyet az idén 2011. július 12-17. között rendeznek meg Szolnokon.
A Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) tizenkettedik alkalommal hirdeti meg tudományos konferenciáját, melyre Kolozsváron kerül sor, 2011. december 2-4. között.
2011. május 14-én került megrendezésre a Doktoranduszok II. Környezettudományi Konferenciája, Környezetállapot-változás Magyarországon és az EU-ban - címmel. A konferenciának az első alkalomhoz hasonlóan a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara adott otthont. A konferenciaszervezők célja volt a környezettudomány különböző területén kutató doktoranduszok és doktor jelöltek munkájának és kutatási eredményeinek egymással való megismertetése.
Az Élet és Tudomány folyóirat kiadója, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a Doktoranduszok Országos Szövetségével együtt ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a doktori tanulmányaikat határainkon belül, valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező fiatal kutatóknak. A pályázat célja, hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.
A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2011. április 15-17 között rendezte meg hagyományos Tavaszi Szél konferenciáját Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának épületében. Fényképek a címre kattintva tekinthetők meg. A konferenciát a 2010. évhez hasonlóan idén is angol-magyar munkanyelvű nemzetközi tudományos rendezvényként hirdették meg a szervezők. A korábbi ,,fiatal magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozójának" célja az, hogy lehetőséget teremtsen a világ doktoranduszai számára arra, hogy az esemény alkalmával az eltérő kutatási területeiket bemutassák, véleményüket ütköztessék, szakmai és személyes kapcsolatokat alakítsanak ki.
Márton Áron a Doktoranduszokért Alapítvány
2009-től a DOSZ kezelésében áll a Márton Áron a Doktoranduszokért Alapítvány, amely korábban Márton Áron Szakkollégiumért Alapítványként műkösött és 2000-ben kezdte meg működését azzal a céllal, hogy a magyarországi és a határon túli diákság érdekében kulturális és ismeretterjesztő tevékenységet folytasson.Feladatát az utóbbi években különböző okok miatt nem tudta ellátni, ezért a DOSz 2009-ben úgy döntött, hogy újjászervezi azt.
Együttműködési megállapodás a doktoranduszok jogainak védelmében
Példa értékű együttműködési megállapodást írt alá a DOSz kezdeményezésére a hazai felsőoktatásban résztvevő hallgatók jogainak védelme érdekében az Oktatási Jogok Biztosa, az Oktatásügyi Közvetítő Szolgálat, a "Hallgató Ügyvédje" szolgáltatást nyújtó Princzinger Ügyvédi Iroda és a Doktoranduszok Országos Szövetsége. Az együttműködés elsődleges célja, hogy a graduális és posztgraduális hallgatók jogi jellegű problémái minél hatékonyabban rendeződhessenek a jövőben.
Jogsegély
A DOSz célja, hogy jogi tanácsadással is segítse a tagjai munkáját.
Bejelentkezés / Login
Regisztráció / Registration - Elfelejtett jelszó / Lost Password

Hírlevél feliratkozás
E-mail cím

Doktorandusz jogsegély-szolgálat
Hallgató Ügyvédje
Oktatási Jogok Biztosa
Partnerünk az e-tudomány