Publikációs lehetőség fiatal kutatóknak

Publikációs lehetőség fiatal kutatóknak

PDF letöltés
Nyomtatás
A Tempus Közalapítvány felhívást tesz közzé pályakezdő kutatók számára az egész életen át tartó tanulás paradigmájához kapcsolódó tanulmányok, elemzések megjelentetésére.

Felhívás az egész életen át trató tanulás témához kapcsolódó tanulmányok megjelentetésére

A Tempus Közalapítvány felhívást tesz közzé fiatal kutatók számára az egész életen át tartó tanulás paradigmájához kapcsolódó tanulmányok, elemzések megjelentetésére. A felhívásra elsősorban, de nem kizárólag doktori iskolai hallgatók jelentkezését várjuk, bármely társadalomtudományi területről és intézményből (neveléstudomány, közgazdaságtan, szociológia, szociálpszihológia, oszichológia, filozófia, stb.), akik közvetlenül vagy közvetett módon foglalkoznak az élethosszan tartó tanulás témájával.

A felhívásra olyan 3-5 oldalas absztraktok beérkezését várjuk, amelyek magyarországi kontextusban tematizálják az egész életen át tartó tanulást, reflektálva arra, hogy a tanulásról alkotott felfogás, a tanulás társadalmi-gazdasági folyamatookban betöltött szerepe jelentős átalakuláson ment és megy keresztül itthon és szerte a világon. Az egész életen át tartó tartó tanulás európai uniós szakkifejezés, mely tágabb dimenzióba helyezi az oktatással és képzéssel kapcsolatos szakpolitikai gondolkodást, hangsúlyozva pl. a foglalkoztatás- és szociálpolitikai kapcsolódásokat is. A tervezett tanulmánykötet elsődleges célja, hogy olyan aktuális és széles perspektívában gondolkodó írásokat tegyen közzé, amelyek az egyéni tanulási pálya, vagy az oktatási szektorhoz kapcsolódó társterületek szempontjából vizsgálják a témakört. Az írás értékét emeli, ha rámutat kritikai jellegű megközelítési lehetőségekre, új irányokra az egész életen át tartó tanulás megközelítésében.

Az absztraktok beérkezési határideje 2012. november 16. péntek, melyet elektronikus formában várnak a tanulás@tpf.hu email címre LLL-Fiatal kutatók tárgymegjelöléssel. Esetleges kérdéseivel forduljon bizalommal a kötet szerkesztőjéheu, Juhász Judithoz, szinten ezen az email címen.

A beérkezett absztraktokat egy szakértői bírálóbizottság fogja értékelni, elsődlegesen az alábbi szempontok alapján:

  • a témához és annak aktualitásaihoz való kapcsolódás;
  • a téma megközelítésének újszerűsége, új problémafelvetések megfogalmazása;
  • az oktatás társterületeire való kitekintés;
  • a beadott absztrakt szakmai és nyelvi minősége;
  • a hivatkozott szakirodalom gazdagsága;

A bíráló bizottság döntéseiről előre láthatólag 2012. december 7-ig megküldjük a kiértesítést. A legjobbnak ítélt írások szerzőit (várhatóan 5-8) felkérjük arra, hogy 1-2 ív terjedelmű tanulmány formájában bontsák ki gondolataikat, és véglegesített tanulmányukat 2013. január 18-ig küldjék meg a Tempus Közalapítvány számára. A tanulmánykötet szerkesztése ezt követően történik, a publikálásra várhatóan 2013 tavaszán kerül sor. A kötetben  megjelenő szerzőknek további lehetőséget biztosítunk szakmai rendezvényen való előadásra, illetve szerény díjazást is felajánlunk..

A kötet a Tempus Közalapítvány Közösségi Út a Tanuláshoz - KÚT Programja keretében készül el, amely az EMMI és az Európai Bizottság társfinananszírozásában valósul meg. További információk a projektről: www.kutprogram.tka.hu

Kontaktszemély: Juhász Judit projektkoordinátor, tanulas@tpf.hu, 06-1-237-1300/272

Bejelentkezés / Login
Regisztráció / Registration - Elfelejtett jelszó / Lost Password

Hírlevél feliratkozás
E-mail cím

Doktorandusz jogsegély-szolgálat
Hallgató Ügyvédje
Oktatási Jogok Biztosa
Partnerünk az e-tudomány