DOSz Egyesület
 
Az Elnökség az Egyesület végrehajtó szerve, amely az elnök irányítása alatt működik. Dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály nem utal a DOSz más szervének hatáskörébe. Az Elnökség létszáma nyolc fő. Tagjai az elnök, elnökhelyettesek és az elnökségi tagok. Az Elnökség üléseit az elnök szükség szerint, de legalább havonta egyszer hívja össze, a tervezett napirend közlésével egyidejűleg. Az ülések nyilvánosak, azokról emlékeztető készül, amely tartalmazza az ülés lefolyásának lényegesebb mozzanatait.
A felügyelőbizottság a DOSz jogszabályoknak megfelelő működését, az alapszabály betartását, valamint a DOSz gazdálkodását ellenőrző testület. A felügyelőbizottság három tagból áll, tagjait a küldöttgyűlés egy évre választja; tevékenységéről a küldöttgyűlésnek beszámolással tartozik.
Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttgyűlés, mely dönthet minden más szerv hatáskörébe tartozó kérdésben is. A küldöttgyűlésen javaslattételi, tanácskozási és szavazati joggal a küldöttek, javaslattételi és tanácskozási joggal az Egyesület tisztségviselői, tanácskozási joggal a meghívottak és a tagok vehetnek részt. A küldöttgyűlés helyéről, idejéről és napirendjéről a küldöttgyűlést megelőzően legalább 14 nappal postai vagy elektronikus levél útján értesíteni kell a küldötteket és a meghívottakat. A küldöttgyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni a Magyar Rektori Konferencia képviselőjét.
A DOSz Egyesület Alapszabálya szerint az Egyesület legfőbb szerve a Küldöttgyűlés. A Küldöttgyűlésen szavazati joggal a küldöttek, javaslattételi és tanácskozási joggal az Egyesület tisztségviselői, tanácskozási joggal a meghívottak és a tagok vehetnek részt. A tagok tanévenként, doktori iskolánként maguk közül képviselőt választanak. A doktori iskolák képviselői intézményenként, illetve karokra tagozódó intézmény esetében karonként maguk közül választják meg küldötteiket. A Küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább félévente egyszer a részletes napirend kiküldésével az Elnök hívja össze. A Küldöttgyűlés ülései nyilvánosak.
A tagság feltétele az on-line regisztrációs űrlap kitöltése és a tagdíj befizetése. A tagságj kedvezményes részvételt biztosít a DOSz rendezvényein illetve egy tagkártyával is jár, amelyik pedig több száz üzletben kedvezményes vásárlásra jogosít.
Bejelentkezés / Login
Regisztráció / Registration - Elfelejtett jelszó / Lost Password

Hírlevél feliratkozás
E-mail cím

Doktorandusz jogsegély-szolgálat
Hallgató Ügyvédje
Oktatási Jogok Biztosa
Partnerünk az e-tudomány