Campus Hungary Pályázati felhívás hallgatók számára

Campus Hungary Pályázati felhívás hallgatók számára

PDF letöltés
Nyomtatás
A Balassi Intézet a ,,Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program" és a ,,Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program" című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. április 30. és 2014. augusztus 31. között megvalósítható HALLGATÓI MOBILITÁSRA.

Ki pályázhat?
Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki
• aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (Már abszolutóriumot szerzett PhD hallgatók is pályázhatnak, amennyiben a pályázat beadásához képest legfeljebb 2 évvel korábban abszolváltak.);
• legalább két lezárt félévvel rendelkezik (MA/MSc és PhD hallgatók esetén nem feltétel);
• a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudássalrendelkezik;
• rendelkezik az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelével;
• küldő intézménye támogatja pályázatát;
• vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: Az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a fogadó intézmény igazolásait(időtartam és kreditigazolás).

Hol lehet pályázni?
A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2013. február 10-től.
A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2013. március 10. éjfél
A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező.

Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?
A kiválasztás szempontjai:
• Súlyozott féléves átlag
• Tudományos tevékenység
• Munkaterv

Előnyt élveznek:
• Akiknek pályázott tevékenysége beszámítható a jelenlegi tanulmányaiba,
kreditelismeréssel jár
• OTDK helyezettek
• Műszaki- és természettudományos területen tanulók
• Akiknek pályázott tevékenysége konkrét kutatási eredménnyel, publikációval jár
• Akik vállalják, hogy tevékenységükről színes élménybeszámolót készítenek, blogot írnak, vagy hazaérkezésük után előadást tartanak.

A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg az ösztöndíjasok névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.

Hová és milyen tevékenységre lehet pályázni?
Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), melyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítására is lehetőség van.


A Campus Hungary Program keretében a következő tevékenységekre lehet pályázni:


Féléves Részképzés


Célja: hogy a hallgató egy trimesztert vagy szemesztert valamely külföldi felsőoktatási intézményben töltsön tanulmányok folytatása céljából.
Időtartama: 12-26 hét
Előnyt élveznek azok, akiknek a kint elvégezni kívánt tanegységeket küldő intézménye beszámítja hazai tanulmányaiba.
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 150.000 Ft – 220.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.

Pályázati anyag:
• Online adatlap
• Munkaterv
• Fogadólevél
• Féléves részképzéshez kapcsolódó tanszéki jóváhagyás.
• Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév Súlyozott féléves átlagáról
• Nyelvtudást igazoló dokumentum
• OTDK helyezés esetén igazolás

Féléves részképzés esetén érdemes a küldő intézmény már meglévő kapcsolatait kihasználni. Ezzel kapcsolatosan az intézmény Campus Hungary koordinátorához lehet fordulni segítségért. Lehetőség van egyénileg is fogadó intézményt keresni, ez esetben azonban nem garantált a tandíjmentesség és a hallgató felelőssége a feltételek egyeztetése.
Tandíjas részképzés esetén lehetőség van magasabb ösztöndíj összegre pályázni.


Szakmai Gyakorlat


Célja: A külföldi cégnél, fogadó szervezetnél eltöltött időszak után a hallgató olyan tapasztalatokkal, készségekkel gazdagodva térjen haza, mely a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosít számára.
Időtartama: 4-21 hét
Előnyt élveznek azok, akiknek külföldi szakmai gyakorlatát küldő intézménye hazai kötelező szakmai gyakorlataként beszámítja.
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően (illetve AIESEC szakmai gyakorlat esetén egyéni elbírálás alapján) a nyertes pályázó havi 150.000 Ft – 220.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.

Pályázati anyag:
• Online adatlap
• Munkaterv
• Fogadólevél a szakmai gyakorlatról
• Szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tanszéki jóváhagyás
• Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév Súlyozott féléves átlagáról
• Nyelvtudást igazoló dokumentum
• OTDK helyezés esetén igazolás


Rövid Tanulmányút

Célja: hogy a pályázók lehetőséget kapjanak a nemzetközi hallgatói tudományos életben való megjelenésre, tapasztalatszerzésre: tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövidtávú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken), közös tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvétellel. Emellett lehetőség nyílik kifejezetten szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút
megvalósítására.
Időtartama: 3 nap - 6 hét
Előnyt élveznek azok, akik előadóként vesznek részt nemzetközi tudományos konferencián, akiknek tervezett tevékenysége kreditelismeréssel is jár, valamint szakdolgozat, illetve doktori disszertáció megírásához szükséges a tanulmányút.
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint eltölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes pályázó 75.000 Ft – 250.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.

Pályázati anyag:
• Online adatlap
• Munkaterv
• Fogadólevél a rövid tanulmányúthoz
• Rövid tanulmányúthoz kapcsolódó tanszéki jóváhagyás
• Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév Súlyozott féléves átlagáról
• Nyelvtudást igazoló dokumentum
• OTDK helyezés esetén igazolás

 

Csoportos Tanulmányút


Célja: A hallgatók lehetőséget kapnak olyan csoportos tanulmányút megvalósítására, mely szorosan kapcsolódik hazai képzésükhöz, ugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt. Lehetőséget ad a választott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködés kialakítására, az adott intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. Minden esetben szükséges a tanszék, illetve vezető oktató jóváhagyása, támogatása is.
Időtartama
: 1-4 hét.
Létszám
: Egy csoport minimum 5 főből állhat.
Előnyt élveznek
azok a pályázatok, melyek szakmai tartalma szorosan kapcsolódik a résztvevők hazai tanulmányaihoz, konkrét tanegységhez/tanegységekhez; az egyetem/tanszék szervezi; a program tartalmaz Magyarországot, a Campus Hungary Programot, illetve a küldő egyetemet népszerűsítő elemet is.
Juttatás
: A pályázott ország megélhetési rátáitól, a csoport létszámától, a kint eltölteni kívánt időtartam és a beadott költségvetési terv figyelembevételével a nyertes csoport hallgatói ösztöndíjban részesülnek, melynek összegét a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság állapítja meg. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, ugyanakkor a küldő intézmény kiegészítheti a támogatást.


Pályázati anyag:
• Online adatlap
• Fogadólevél a csoportos tanulmányútról
• Csoportos Tanulmányúthoz kapcsolódó tanszéki jóváhagyás
• Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév Súlyozott féléves átlagáról
• Nyelvtudást igazoló dokumentum
• Munkaterv
• OTDK helyezés esetén igazolás

Csoportos Tanulmányút esetén a pályázás csoportosan történik. A pályázók által választott csoportvezető tölti fel a szükséges dokumentumokat és a csoporttagok adatait is. A
konvergencia régió intézményei esetében kísérő oktatónak is lehetősége van pályázni. Az ehhez kapcsolódó pályázati felhívás elérhető a www.campushungary.hu oldalon.


Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!


További információ
Campus Hungary Ösztöndíj Iroda, Balassi Intézet
info@campushungary.hu
www.campushungary.hu

Bejelentkezés / Login
Regisztráció / Registration - Elfelejtett jelszó / Lost Password

Hírlevél feliratkozás
E-mail cím

Doktorandusz jogsegély-szolgálat
Hallgató Ügyvédje
Oktatási Jogok Biztosa
Partnerünk az e-tudomány