A folytonosság jegyében - megtartotta alakuló ülését a DOSz Hittudományi Osztálya

A folytonosság jegyében - megtartotta alakuló ülését a DOSz Hittudományi Osztálya

PDF letöltés
Nyomtatás
A DOSz Hittudományi Osztálya a 2010-ben alapított Teológiai Tudományos Osztály munkáját kívánja folytatni, az eddig elért eredmények megőrzésére és gyarapítására. Az ülés szervezésekor külön figyelmet próbáltunk szentelni annak, hogy tudományos osztályunk egyfajta találkozópontként is funkcionáljon. Így igyekeztünk a korábbi évek hagyományait követve valamennyi felekezet felé nyitottak maradni; bevonni magyarországi és határon túli doktorandusz hallgatókat is; továbbá valamennyi olyan doktori iskolát megszólítani, ahol hit- és/vagy vallástudományi képzés, vagy olyan doktori kutatási projekt zajlik,mely érinti a hit- illetve vallástudományok területét.

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán 2013. május 29-én tartott alakulón számos doktori iskolát képviseltek személyes jelenlétükkel az ülés résztvevői: Faragó Dávid (KRE Hittudomány), Kálmán Teréz (ELTE PPK, Neveléstudomány), Király Levente (KRE Hittudomány), Nagy-Ajtai Ágnes (ELTE Történelemtudomány), Rácz-Nagy Zsófia (PPKE Történelemtudomány), Sallai Jakab (BBTE Pasztorálpszichológia), Szávay László (EHE Hittudomány, ELTE Történelemtudomány), Trajtler Dóra Ágnes (KRE Hittudomány) és Gér András László (PPKE Történelemtudomány). Többen jelezték, hogy szeretnének csatlakozni, ezért úgy határoztunk az alakuló ülésen, hogy a további jelentkezők tagságát a következő időszakban virtuális ülés alkalmával fogjuk elfogadni.

Az eseményen Gér András László rövid elnöki köszöntője után Szávay László, a DOSz tudományos osztályok szervezéséért felelős elnökségi tagja (tudományos osztályunk előző elnöke) részletesen ismertette a DOSz tevékenységét, beszámolt az osztályok szervezésének jelenlegi állásáról és a ránk váró közös feladatról, valamint ismertette a Teológiai Tudományos Osztály történetét, eddigi eredményeit.

A tudományos osztályokra vonatkozó ügyrend áttanulmányozása után a tagság alelnökké választotta Trajtler Dóra Ágnest, a házigazda KRE doktoranduszát. Ezt követően megvitattuk az osztály éves tervét. A korábbi évek hagyományát folytatva, immár negyedik alkalommal idén is megrendezzük a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológuskonferenciáját, melynek szervezéséhez valamennyi tag aktív közreműködését ajánlotta fel, és amelyre idén is száznál több előadót és vendéget várunk. A 2013 november 30-ára tervezett konferencia megnyitó ünnepségén mutatjuk be a 2013-as rendezvény tanulmánykötetét. Terveink között szerepel egy komáromi kirándulás egybekötve a város speciális, a hittudományi osztályt érintő specifikumainak a megismerésével. Terveink között szerepel Advent időszakában egy vallásközi kerekasztal beszélgetés szervezése a három nagy monoteista vallás résztvevőivel tekintettel a téli ünnepkörre. Továbbá 2014 elejére tervezünk egy módszertani szimpóziumot Debrecenben.

Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk az elszakított nemzettestvéreinkkel történő aktív kapcsolattartást: programjainkon évek óta jelen vannak felvidéki és erdélyi magyar intézmények hallgatói, osztályunknak pedig több határainkon túl élő tagja is van. Elkötelezettek vagyunk a felekezetköziség mellett is, s nyitott az interdiszciplinaritás irányába. Alakuló ülésünkön elhangzott, hogy szeretnénk olyan aktualitásokat is beemelni a tudományos közéleti munkánkba, melyek a hagyományos teológiai és modern tudományos területeket egyaránt érintik, továbbá szeretnénk ezekre releváns válaszokat keresni.

 

Gér András László

Elnök, DOSz Hittudományi Osztály

 

Bejelentkezés / Login
Regisztráció / Registration - Elfelejtett jelszó / Lost Password

Hírlevél feliratkozás
E-mail cím

Doktorandusz jogsegély-szolgálat
Hallgató Ügyvédje
Oktatási Jogok Biztosa
Partnerünk az e-tudomány