A DOSZ Szervezete
 
A DOSz legfőbb szerve a küldöttgyűlés, mely dönthet minden más szerv hatáskörébe tartozó kérdésben is. A küldöttgyűlés szavazati jogú tagjai az elnök és az általános elnökhelyettes, az elnökség tagjai, az intézményi doktorandusz önkormányzatok elnökei. A küldöttgyűlés helyéről, idejéről és napirendjéről a küldöttgyűlést megelőzően legalább 15 nappal postai vagy elektronikus levél útján értesíteni kell a küldötteket és a meghívottakat. A küldöttgyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni a Magyar Rektori Konferencia elnökét, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnökét, az Országos Doktori Tanács elnökét, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökét, a Magyar Doktorandusz Közösség elnökét.
Az Elnökség a DOSz végrehajtó szerve, amely az elnök irányítása alatt működik. Dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály nem utal a DOSz más szervének hatáskörébe. Az Elnökség létszáma nyolc fő. Tagjai az elnök, elnökhelyettesek és az elnökségi tagok. Az Elnökség üléseit az elnök szükség szerint, de legalább havonta egyszer hívja össze, a tervezett napirend közlésével egyidejűleg. Az ülések nyilvánosak, azokról emlékeztető készül, amely tartalmazza az ülés lefolyásának lényegesebb mozzanatait.
A felügyelő bizottság a DOSz jogszabályoknak megfelelő működését, az alapszabály betartását, valamint a DOSz gazdálkodását ellenőrző testület. A felügyelőbizottság három tagból áll, tagjait a küldöttgyűlés egy évre választja; tevékenységéről a küldöttgyűlésnek beszámolással tartozik.
A DOSZ mellett működik a Márton Áron a Doktoranduszokért Alapítvány amelynek fő célja a DOSZ által a doktori képzést minőségét előmozdító személyek számára alapított alapított Pro Doctorandis-díjak odaítélésével kapcsolatos feladatok ellátása és források biztosítása.
Bejelentkezés / Login
Regisztráció / Registration - Elfelejtett jelszó / Lost Password

Hírlevél feliratkozás
E-mail cím

Doktorandusz jogsegély-szolgálat
Hallgató Ügyvédje
Oktatási Jogok Biztosa
Partnerünk az e-tudomány