Jogsegély

A DOSz célja, hogy jogi tanácsadással is segítse a tagjai munkáját.

A felsőoktatási törvény értelmében az intézmények doktori képzésben részt vevő hallgatóinak képviseletét a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) látja el. A DOSz e feladatának ellátása keretében 1998-tól kezdődően Jogsegély-szolgálatot működtet.
A Jogsegély-szolgálat célja, hogy egyéni szinten is védje a doktoranduszok és doktorjelöltek jogait és érdekeit, valamint a gyors és szakszerű jogi segítségnyújtás, és az eseti ügyekből leszűrődő tapasztalatok felhasználásával segítse elő a DOSz szakmai tevékenységét is. Ennek eredményeképpen (is) születtek meg a DOSz Elnökségének különféle ügyekben kiadott állásfoglalásai, amelyek lényegében jogalkalmazási problémákra adott reakcióként értékelhetőek.

A Jogsegély-szolgálat minden egyes ügyben kivizsgálja a doktoranduszoktól és doktorjelöltektől érkezett panaszokat, és a hatályos jogszabályoknak és a vonatkozó intézményi szabályzatoknak megfelelő megoldást kínál az érintett számára.
A Jogsegély-szolgálat különös hangsúlyt fektet a panaszt tevők anonimitására: meg kívánja előzni azokat a méltánytalanságokat, amelyek a panaszos személyének nem kívánt nyilvánosságából eredhetnek. Ugyanakkor az egyedi ügyekből általánosított, elvi élű elnökségi határozatok a nyilvánosságon keresztül nyerik erejüket: a DOSz a jog- és doktori szabályzatoknak megfelelő megoldás széles körű bemutatásával valamennyi doktori iskolát a doktoranduszok jogainak fokozott védelmére kívánja késztetni.
A Jogsegély-szolgálat szükséghez képest segítséget nyújt a doktorandusz és a doktori intézmény közötti eljárásban is (pl. fegyelmi eljárás), illetőleg ellátja a doktoranduszok jogi képviseletét az esetleges bírósági eljárások során.
A jogsegélyt érvényes tagsággal rendelkező DOSz tagok vehetik igénybe.
Örvendetes, hogy a Jogsegély-szolgálathoz fordulók száma érezhetően, nagyságrendekkel növekszik, ami abból a szempontból örömteli, hogy az érintettek igénybe veszik a DOSz által felajánlott segítséget, és a visszajelzések fényében úgy tűnik, hogy pozitívnak ítélik a Jogsegély-szolgálat tevékenységét, számos esetben újabb problémáikkal is hozzánk fordulnak. Kevésbé örömteli azonban az esetek nagy száma annak fényében, hogy az egyes ügyel hátterében nem egyszer a doktori iskolák jogszabályellenes gyakorlata, vagy a doktoranduszaiknak nyújtott tájékoztatás hiánya húzódik meg. E felismerés mentén - a problémák megoldásának érdekében - a DOSz Jogsegély-szolgálata kész arra is, hogy az esetlegesen felmerülő kérdések esetén az intézményekkel, doktori iskolákkal folytatott közvetlen konzultációk keretében segítse elő a doktoranduszok jogainak és érdekeinek érvényesülését.

A doktori képzéssel kapcsolatos jogi jellegű problémák esetén kérem, forduljon bizalommal a DOSz Jogsegély-szolgálatához, amely a jogsegely@monitum.hu e-mail címen érhető el.

 

(dr. Kocsis Miklós)
a Jogsegély-szolgálat vezetője

 

A DOSz jogsegély-szolgálatának együttműködő partnerei:

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala

Oktatásügyi Közvetítő Szolgálat

A "Hallgató Ügyvédje" szolgáltatást nyújtó Princzinger Ügyvédi Iroda